Grandt-Nielsen billeder

Finn

Sonderburg Sundquistgade 21

Sonderburg Ostern 10.4.41 (Finn og Anli)

Unser Finn (i dåbskjole?)

Mai 1942 (Finn og et lam i lærerinde, frk. Roed-Müllers have på Kongevej)

Mai 1942 (Finn og Erling foran en hest)

Første klasse 1948 Ahlmannskolen i Sønderborg

Første klasse 1948 Ahlmannskolen i Sønderborg